Office 365
Kotva

Vstup do rezervačního systému
Zápis do MŠ
Rozvrhy
Zobrazit rozvrhy hodin Suplování
Aktuality
Pokladní hodiny sekretariátu
25.9.2017

Oznamujeme, že v sekretariátu školy jsou od 1. 10. 2017 stanoveny pokladní hodiny následovně:

 

pondělí 7:30 - 10:00 h

středa   7:30 - 10:00 h

pátek  12:30 - 14:00 h

 
 
Odběr aktualit

 
 
Spolupráce s VZP ČR

 
 
Mapa webu
A
A
A

Informace pro rodiče

Vloženo: 10.7.2016 | Autor: admin| Zobrazeno: 533x | Upravil: Povraznikova
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Seznam dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 (Velikost: 528.93 kB) 

 

Základní informace

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. 
  • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
  • Školským obvodem pro mateřskou školu, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592, tvoří celé území Statutárního města Teplice. Tzn., že všechny děti s místem trvalého pobytu v Teplicích jsou „spádové“, tedy že dítě s místem trvalého pobytu v Teplicích má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu mimo Teplice.
  • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. 
  • Ředitelka mateřské školy je povinna žádost od zákonných zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
  • Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Informace pro rodiče k zápisu do MŠ (Velikost: 670.03 kB)

Školní řád mateřské školy (Velikost: 365.95 kB)

Úplata za předškolní vzdělávání_2017/2018 (Velikost: 336.19 kB)

Poprvé jdu do mateřské školy... (Velikost: 171.51 kB)

Konzultační hodiny učitelek mateřské školy (Velikost: 198.63 kB)

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání 2017/2018 (Velikost: 466.68 kB)